test

Polityka prywatności

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wymogami stawianymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz koniecznością zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami przetwarzania Państwa danych osobowych, spółka Genactiv Trade sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe jako administrator danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Genactiv Trade sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Popiela 17A, 61-615 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000333958, NIP 9721202218, REGON: 301169996, numer telefonu: 508008513, adres e-mail: sklep@genactiv.pl (dalej także jako: „Spółka”).

  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

  a) obsługi Państwa zgłoszenia złożonego za pośrednictwem formularza kontaktowego - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona zgoda;

  b) obsługi Zamówienia i realizacji umowy sprzedaży Towaru zawartej w rezultacie złożenia Zamówienia (w rozumieniu regulaminu sklepu internetowego Spółki) - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka wynikająca z RODO, dopuszczająca przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby wykonania umowy sprzedaży Towaru (w rozumieniu regulaminu sklepu internetowego Spółki);

  c) realizacji umowy o utrzymanie Konta (w rozumieniu regulaminu sklepu internetowego Spółki) – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka wynikająca z RODO, dopuszczająca przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby wykonania umowy o utrzymanie Konta.

  3. Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu, promocji i reklamy usług i Towarów Spółki, w tym przekazywania Państwu informacji handlowych (np. za pośrednictwem newslettera) – o ile wyrażą Państwo na to odrębną zgodę.

  4. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona zgoda, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  5. Podanie danych osobowych przez Państwo jest dobrowolne, jest jednak konieczne do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości obsługi Państwa zgłoszenia złożonego za pośrednictwem formularza kontaktowego, brakiem możliwości obsługi Zamówienia i realizacji umowy sprzedaży Towaru, brakiem możliwości realizacji umowy o utrzymanie Konta lub przeprowadzania przez Spółkę wobec Państwa działań związanych z marketingiem, promocją i reklamą usług i Towarów Spółki (w tym przekazywania Państwu informacji handlowych). Podając dane osobowe, zobowiązani jesteście Państwo do wskazywania każdorazowo danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji każdego z celów przetwarzania opisanych powyżej, a po zakończeniu realizacji danego celu będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, a także do dochodzenia roszczeń, zabezpieczenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.

  7. Mają Państwo prawo:

  a) żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

  c) do przenoszenia Państwa danych osobowych,

  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).           

  8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wskazanym przez Spółkę, w tym podmiotom wykonującym we współpracy ze Spółką lub na zlecenie Spółki czynności dotyczące działań podejmowanych na Państwa rzecz w ramach realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych, a w szczególności:

   a) Shopify International Ltd. Attn: Data Protection Officer
   c/o Intertrust Ireland 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32 Ireland udostępniającej Spółce oprogramowanie sklepu internetowego Spółki,

   b) operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej,

   c) podmiotowi świadczącemu dla Spółki usługi księgowe,

   d) podmiotom świadczącym dla Spółki usługi techniczne (rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych i serwisów internetowych),

   9. Spółka nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

   10.  Spółka może przetwarzać dane osób trzecich, przekazane przez Państwo Spółce w związku z korzystaniem z usług Spółki (w szczególności dane adresatów przesyłek z Towarami zakupionymi przez Państwo od Spółki). Przekazując Spółce dane osoby trzeciej potwierdzacie Państwo, że posiadacie Państwo stosowną zgodę od osoby trzeciej, której dane dotyczą, na przekazanie tych danych Spółce i wykorzystanie ich przez Spółkę.

   II. PLIKI COOKIES

   1. Spółka stosuje pliki cookies, poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów (w rozumieniu regulaminu sklepu internetowego Spółki), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych sklepu internetowego Spółki.
   1. Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Klientów,
   1. Spółka stosuje dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”:

    a) cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Klienta, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

    b) cookies „stałe” to pliki, które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta.
   1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej w każdym czasie (w tym może zablokować lub ponownie umożliwić stosowanie plików cookies). Przeglądarka internetowa umożliwia także usunięcie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

   1. Spółka informuje, że uniemożliwienie lub ograniczenie przez Klienta stosowania plików cookies, w tym poprzez wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na stosowanie plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu internetowego Spółki lub częściowo uniemożliwić korzystanie z tych stron.

   III NEWSLETTER

   1. Klient korzystający z newslettera otrzymywanego od Spółki w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania newslettera.
   1. Subskrypcję newslettera można anulować poprzez oświadczenie złożone za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w sklepie internetowym Spółki w zakładce Kontakt, drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@genactiv.pl bądź klikając na link "wypisz się" znajdujący się na dole każdego z przesłanych newsletterów. Usunięcie adresu mailowego z bazy adresowej następuje natychmiastowo.

     

    Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Więcej informacji Preferencje plików cookie.